Helse og Sykdom

Alkohol Alkohol Testing

2014/10/1
En Breathalyzer er et instrument for å oppdage og måle pust alkohol konsentrasjon ( forkortet til BAC eller Brac ) i luften som pustes ut fra lungene . BAC benyttes til å estimere blod alkoholinnhold , som igjen er en svært kraftig prediktor for alkoholforgiftning . Alkohol tester er mye brukt av politi , arbeidsplass arbeidsgivere og den medisinske profesjon . Fordelene ved Breathalyzer Testing

Breathalyzer alkohol testing er rask og ikke- invasiv . I motsetning til blod og urin alkohol testing kan pust -testing utføres nesten hvor som helst , og krever ingen etterfølgende laboratorieanalyse . Umiddelbare testresultater gir mulighet for en umiddelbar respons i sikkerhets sensitive eller kritiske medisinske situasjoner .
Breathalyzers er mye brukt

Breathalyzers brukes av politiet for å avskrekke beruset kjøring og håndheve trafikksikkerhet . Prøvetid og prøveløslatelse offiserer teste lovbrytere til å overvåke og håndheve vilkårene for prøvetid . Arbeidsplassen BAC testing administreres av arbeidsgivere å oppdage alkohol forgiftning i sikkerhetssensitivejobber. Helsetjenester utøvere bruker breathalyzers å identifisere alkoholmisbruk som kan ligge til grunn medisinske eller sosiale atferdsproblemer.

Profesjonelle Breathalyzers

Department of Transportation ( DOT ) tester og godkjenner breathalyzers for profesjonell bruk. Som en offentlig tjeneste , publiserer DOT en " samsvar produkter list" av breathalyzers som har innfridd sine krav til nøyaktighet og presisjon .
Personlige Breathalyzers

Alle personlige breathalyzers må bli testet og klarert av Food and Drug Administration . FDA tester breathalyzers for forbrukernes sikkerhet og for sin evne til å screene for tilstedeværelsen av pusten alkohol . I motsetning til DOT , gjør FDA tester ikke for BAC nøyaktighet .
Breathalyzer Technology

TTwo populære teknologier brukes i bærbare breathalyzers . Halvleder-teknologi , som ofte finnes i forbrukertestere, er billig , men lider av store variasjoner i nøyaktighet og pålitelighet. Brenselcelleteknologi brukes i profesjonelle breathalyzers og i bedre kvalitet personlige testere . Brenselcelleteknologi er dyrere, men mindre utsatt for unøyaktige og inkonsekvente avlesninger .
Kjøpe en Breathalyzer

Med breathalyzers , du får det du betaler for . Hvis BAC nøyaktighet er viktig , se etter en brenselcelle tester. Hvis du bare er opptatt av å oppdage pusten alkohol , vil en halvleder Breathalyzer nok .

Opphavsrett © Helse og Sykdom Alle rettigheter forbeholdt

Kontakt oss: web@helseogsykdom.com